Hållbarhet

.

Hållbarhet

Hållbarhet är ett hett och viktigt ämne. Ser man till klimatrapporterna så kan vi inte fortsätta som vi gör, utan vi måste aktivt ändra våra livsvanor för att kunna nå klimatmålen. 

Vad vi gör

Hållbarhet innefattar tre delar, socialt, klimat och ekonomi. Alla kan göra något.